Što je RSS?

RSS je kratica za Really Simple Syndication. Rabi se kod web formata koji se često osvježavaju, kao što su blogovi i portali. Namijenjen je upravo olakšavanju čitanja i praćenja nekog sadržaja. Najčešće se rabi pomoću posebnih aplikacija koje su često integrirane u browser, no možda i najlakši način za praćenje RSS feedova je web bazirana aplikacija Google reader.

Više o RSS-u možete pročitati u ovom članku, a ako želite, ovaj blog možete u RSS-u pratiti ovdje.Contact Us