Coca-Cola eksperiment – konačni rezultati

Nakon 24 sata, komadići mesa izgledali su ovako… (u Coca-Coli je bio ovaj veći komadić)